Skip to main content

Pomiary drgań
budynków
przemysłowych

Pomiary drgań budynków przemysłowych różnią się od pomiarów budynków o innym przeznaczeniu. W przypadku obiektów mieszkalnych czy biurowych wibracje pochodzą zazwyczaj od otoczenia zewnętrznego, na przykład ruchu ulicznego i kolejowego czy robót budowlanych. W przypadku budynków przemysłowych duże (często decydujące) znaczenie mają drgania ze źródeł znajdujących się wewnątrz obiektu. Powodowane są one przede wszystkim przez pracujące w nich urządzenia. Wibracje te mogą być czynnikiem roboczym, wprowadzanym przez konstruktorów celowo, aby za pomocą maszyn i urządzeń możliwa była realizacja określonych procesów technologicznych. Drgania mogą też wynikać z nieodpowiedniego montażu czy awarii urządzeń, do których zalicza się luzy w mocowaniach, uszkodzenia łożysk czy zużycie materiałów.

Profesjonalne pomiary
wibracji budynków
przemysłowych

Pomiary drgań budynków przemysłowych oraz budynków w bezpośrednim sąsiedztwie wykonujemy zgodnie z normą PN-B-02170. Dysponujemy profesjonalną aparaturą pomiarową do pomiaru i rejestracji wibracji, a mianowicie systemem akwizycji danych Siemens SCADAS RS wraz z akcelerometrami wysokiej czułości (10 V/g i 1 V/g) firmy PCB Piezotronics. Wynikiem z przeprowadzonego badania jest szczegółowe sprawozdanie. Dane zebrane podczas realizowanych przez nas pomiarów mogą posłużyć do przeprowadzenia oceny wpływu drgań na konstrukcję budynku i przebywających w nim ludzi.

Call Now Button