Skip to main content

Analizy dynamiczne
MES

Analiza dynamiczna MES (metoda elementów skończonych) jest numeryczną metodą obliczeniową umożliwiającą ocenę wpływu drgań na budynek oraz ludzi w nim przebywających. Przy jej użyciu bada się wytrzymałość konstrukcji, symuluje ich odkształcenia, naprężenia i przemieszczenia, a także różniczkuje równania ruchu. Analizy dynamiczne MES stosowane są w budownictwie podczas tworzenia konstrukcji mostów kolejowych, kładek dla pieszych oraz budynków, które mogą być narażone na drgania pochodzenia komunikacyjnego. Analizy dynamiczne MES wykonujemy w sytuacji, gdy analizowany budynek nie spełnia warunków normowych do oceny skalami SWD-I i SWD-II (PN-B-02170) bądź gdy budynek jest dopiero projektowany.

Metoda elementów
skończonych

Metoda elementów skończonych to dominująca technologia obliczeniowa w projektowaniu konstrukcji. Jej główną zaletą jest możliwość uzyskania wyników dla skomplikowanych układów konstrukcyjnych, dla których przeprowadzenie obliczeń analitycznych okazuje się niemożliwe bądź bardzo czasochłonne. Za jej pomocą można łatwo zrozumieć zachowanie konstrukcji, a także przeanalizować wpływ różnych parametrów na ostateczne rozwiązanie. Ponadto metoda elementów skończonych pozwala na uwzględnienie nieliniowych modeli materiałowych. Obliczenia dynamiczne skomplikowanych i dużych układów konstrukcyjnych mogą być bardzo długotrwałe i wymagać znacznej mocy obliczeniowej.

Call Now Button