Skip to main content

Analiza drgań
budynków

Analiza drgań, zwana też analizą dynamiczną,to badanie odpowiedzi układu konstrukcyjnego, na przykład budynku, na działanie obciążenia zmiennego w czasie. Odpowiedź układu można uzyskać na dwa sposoby: poprzez pomiary drgań na obiekcie lub ich symulację przy pomocy programu inżynierskiego. Nasza oferta obejmuje analizę drgań budynków o różnym przeznaczeniu: mieszkalnym, biurowym, handlowo-usługowym, użyteczności publicznej, przemysłowym i innym. Przeprowadzamy ocenę wpływu drgań zarówno dla istniejących, jak i planowanych obiektów. Analizę i filtrację danych oraz analizy tercjowe wraz z oceną wpływu drgań na ludzi i budynki wykonujemy przy użyciu autorskich skryptów przetwarzania sygnałów pisanych w języku Python. Wyniki prezentujemy Klientom w postaci ekspertyzy.

Źródła drgań oraz
sposoby na ograniczenie
ich przenoszenia

Budynki są bezustannie narażone na różnego rodzaju oddziaływania dynamiczne. Mogą one pochodzić zarówno ze środowiska naturalnego, jak i wynikać z działalności człowieka. Do najpowszechniej spotykanych źródeł drgań zaliczają się:

  • przejazdy pojazdów kołowych i szynowych: ruch drogowy, kolej, metro,
    praca maszyn i urządzeń w obiektach przemysłowych,
  • prace budowlane,
  • eksploatacja górnicza,
  • trzęsienia ziemi.

Prawidłowa ocena wpływ drgań na budynek pozwala dobrać odpowiednie środki zaradcze mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania wibracji na obiekt oraz przebywających w nich ludzi. Gdy budynek jest projektowany, możliwe jest wprowadzenie odpowiednich zmian konstrukcyjnych, tak by zmniejszyć wpływ drgań. W przypadku budynków istniejących zazwyczaj jedynym sposobem na ograniczenie drgań jest wibroizolacja. Wyróżnia się dwa rodzaje wibroizolacji. Pierwszą z nich jest izolacja czynna, która odizolowuje źródło drgań od otoczenia. Zalicza się do niej między innymi ekranowanie fundamentów budowli pionowymi przegrodami, które mają za zadanie wytłumić drgania dochodzące do fundamentów. Istnieje też izolacja bierna, która ma za zadanie ograniczać przenoszenie się drgań z podłoża na obiekt. Najczęściej wykorzystuje się maty wibroizolacyjne bądź wibroizolatory, które umieszcza się pod fundamentami budynku bądź dopiero na wybranej kondygnacji.

Call Now Button