Skip to main content
 

POMIARY DRGAŃ

Specjalizujemy się w pomiarach drgań budynków
oraz profili gruntowych pod projektowane obiekty.
Nasza aparatura spełnia wymagania Polskich Norm.

 
 

ANALIZY DYNAMICZNE

Na podstawie naszych pomiarów dokonujemy oceny wpływu
zarejestrowanych drgań na budynki oraz ludzi. W przypadku
obiektów projektowanych wykonujemy symulacje numeryczne.

1
1

Budynki

W obiektach istniejących przeprowadzamy pomiary drgań powodowane przez ruch komunikacyjny, prace budowlane badź urządzenia. Pomiary wykonane zgodnie z normą PN-B-02170, stanowią podstawę do oceny wpływu drgań na budynki.

więcej →

Profil gruntowy

Pod obiekty projektowane wykonujemy pomiary na gruncie. Dzięki własnym badaniom i analizom znamy funkcję przejścia między badanym gruntem a przyszłym budynkiem, co pozwala efektywnie ocenić ich wpływ na konstrukcję i ludzi.

więcej →

Komfort wibracyjny

Pomiary w celu oceny komfortu wibracyjnego wykonujemy wszędzie tam, gdzie drgania moga być odczuwalne przez człowieka tj. na stropach lub posadzkach, w biurach, mieszkaniach, obiektach użyteczności publicznej i wszędzie tam gdzie drgania są odczuwalne.

więcej →

Pod precyzyjne urządzenia

Precyzyjne urządzenia badawcze wymagają by poziom drgań w miejscu ich instalacji nie przekraczał dopuszczalnych wartości wibracji. Do oceny pomierzonych drgań można wykorzystać normę PN-B-02170 bądż szczegółowe wytyczne producenta. Pomiary takie wykonujemy na miejscu instalacji danego urzadzenia.

więcej →

Drgania wywołane przez urządzenia

Urzadzenia montowane w budynkach badż maszyny w zakładów przemysłowych powoduja drgania i wibracje. Ich uciązliwość jest zależna od wielu czynników. Warto weryfikować czy generowane wibracje nie mają negatywnego wpływu na konstrukcję oraz komfort ludzi w pobliżu.

więcej →

Drgania wywołane przez człowieka

Lekkie konstrukcje są szczególnie podatne na drgania wywołane chodem czy też inną aktywnością człowieka. Dzięki pomiarom drgań jesteśmy w stanie zweryfikować czy konstrukcja została odpowiednio zaprojektowana, bądż czy zmiana sposobu użytkowania nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowników.

więcej →

Ocena wpływu drgań na budynki

Jeśli analizowany budynek spełnia warunki normowe do oceny skalami
SWD-I lub SWD-II (PN-B-02170) otrzymane z pomiarów wibrogramy poddajemy analizom tercjowym i porównujemy z wartościami normowymi.

więcej →

Ocena wpływu drgań na ludzi

Pomiary prowadzone w celu oceny wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach poddajemy analizie tercjowej i porównujemy z dopuszczalnymi wartościami normowymi zgodnie z normą PN-B-02171.

więcej →

Analizy numeryczne MES

Jeśli analizowany budynek nie spełnia warunków normowych do oceny skalami SWD-I oraz SWD-II (PN-B-02170) należy wykonać analizy numeryczne, które pozwolą na ocenę wpływu drgań na budynek.

więcej →

Analiza potrzeb.

Skontaktuj się z nami poprzez email bądź telefon i przedstaw nam w czym możemy pomóc.

01

Plan działania.

Wraz z ofertą otrzymasz od nas plan badań. Ocenimy także z naszego doświadczenia jakie mogą być zagrożenia i ryzyka związane z drganiami.

02

Pomiary.

Przeprowadzimy pomiary zgodnie z normą PN-B-02170:2016. Jako wynik otrzymasz sprawozdanie z badania.

03

Analiza i ocena.

W zależności od przypadku otrzymane wyniki pomiaru poddamy dalszymy analizom. Efektem końcowym bedzie ekspertyza.

04

Więcej o naszych działaniach

Call Now Button