POMIARY DRGAŃ

Budynki

W obiektach istniejących przeprowadzamy pomiary drgań powodowane przez ruch komunikacyjny, prace budowlane badź urządzenia. Pomiary wykonane zgodnie z normą 
PN-B-02170 stanowią podstawę do oceny wpływu drgań na budynki. 

więcej

Profil gruntowy

Pod obiekty projektowane wykonujemy pomiary na gruncie. Dzięki własnym badaniom i analizom znamy funkcję przejścia między badanym gruntem a przyszłym budynkiem, co pozwala efektywnie ocenić ich wpływ na konstrukcję i ludzi.

więcej

Komfort wibracyjny

Pomiary w celu oceny komfortu wibracyjnego wykonujemy wszędzie tam, gdzie drgania moga być odczuwalne przez człowieka tj. na stropach lub posadzkach, w biurach, mieszkaniach, obiektach użyteczności publicznej i wszędzie tam gdzie drgania są odczuwalne.

więcej

Pod precyzyjne urządzenia

Precyzyjne urządzenia badawcze wymagają by poziom drgań w miejscu ich instalacji nie przekraczał dopuszczalnych wartości wibracji. Do oceny pomierzonych drgań można wykorzystać normę PN-B-02170 bądż szczegółowe wytyczne producenta. Pomiary takie wykonujemy na miejscu instalacji danego urzadzenia.

więcej

Drgania wywołane przez urządzenia

Urzadzenia montowane w budynkach badż maszyny w zakładów przemysłowych powoduja drgania i wibracje. Ich uciązliwość jest zależna od wielu czynników. Warto weryfikować czy generowane wibracje nie mają negatywnego wpływu na konstrukcję oraz komfort ludzi w pobliżu.

więcej

Drgania wywołane przez człowieka

Lekkie konstrukcje są szczególnie podatne na drgania wywołane chodem czy też inną aktywnością człowieka. Dzięki pomiarom drgań jesteśmy w stanie zweryfikować czy konstrukcja została odpowiednio zaprojektowana, bądż czy zmiana sposobu użytkowania nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowników.

więcej

ANALIZY DYNAMICZNE

Ocena wpływu drgań na budynki

Jeśli analizowany budynek  spełnia warunki normowe do oceny skalami 
SWD-I lub SWD-II (PN-B-02170) otrzymane z pomiarów wibrogramy poddajemy analizom tercjowym i porównujemy z wartościami normowymi.

więcej

Ocena wpływu drgań na ludzi

Pomiary prowadzone w celu oceny wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach poddajemy analizie tercjowej i porównujemy z dopuszczalnymi wartościami normowymi zgodnie z normą PN-B-02171.

więcej

Analizy numeryczne
MES

Jeśli analizowany budynek nie spełnia warunków normowych do oceny skalami SWD-I oraz SWD-II (PN-B-02170) należy wykonać analizy numeryczne, które pozwolą na ocenę wpływu drgań na budynek.

więcej

Więcej o naszych działaniach

diagnostyka dynamiczna budynków

FORT LAB to laboratorium specjalizujące się w diagnostyce dynamicznej budynków. W ramach diagnostyki wykonujemy pomiar drgań oraz ich późniejszą analizę. Pozwala ona na ocenę wpływu drgań przekazywanych na konstrukcję z różnych źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Jesteśmy w stanie określić wpływ pomierzonych wibracji na budynek i ludzi w nim przebywających. Najczęściej rozpatrywanymi źródłami wibracji są ruch pojazdów samochodowych i szynowych, prace budowlane oraz różnego rodzaju urządzenia i instalacje techniczne.

badania drgań obiektów

Realizujemy badania drgań obiektów o różnym przeznaczeniu: mieszkalnym, przemysłowym, biurowym, handlowo-usługowym, użyteczności publicznej i innym. Wykonujemy pomiary zarówno w budynkach istniejących, jak i pod obiekty projektowane. Oceniamy wpływ drgań na konstrukcję budynków, przebywających w nich ludzi oraz pracujące w nich urządzenia, zgodnie z normami PN-B-02170 oraz PN-B-02171. W przypadku gdy budynek nie spełnia warunków normowych przybliżonej analizy, wykonujemy analizy dynamiczne MES. Pomiary wibracji realizujemy z zastosowaniem profesjonalnej aparatury firmy Siemens. Analizę drgań przeprowadzamy przy użyciu autorskich skryptów w języku Python. 

doświadczenie

Jako laboratoryjny dział biura projektów FORT POLSKA mamy doświadczenie nie tylko w diagnostyce dynamicznej , ale także projektach konstrukcji budynków. Mamy wiedzę z wielu dziedzin oraz cechujemy się profesjonalizmem, umiejętnością dostosowania się do nowych warunków i zaangażowaniem w każdy projekt. Dzięki temu jesteśmy idealnym partnerem do wykonania pomiarów drgań oraz oceny ich wpływu na budynki i znajdujących się w nich ludzi. Zapraszamy do współpracy inwestorów, generalnych wykonawców, pracownie konstrukcyjne, architektoniczne i akustyczne oraz wszystkich zmagających się z problemami drgań budynków.