POMIARY DRGAŃ

Budynki

W obiektach istniejących przeprowadzamy pomiary drgań powodowane przez ruch komunikacyjny, prace budowlane badź urządzenia. Pomiary wykonane zgodnie z normą PN-B-02170 stanowią podstawę do oceny wpływu drgań na budynki. 

Profil gruntowy

Pod obiekty projektowane wykonujemy pomiary na gruncie. Zgodnie z normą 
PN-B-02170 do montażu akcelerometrów używamy krzyżaków. Dzięki własnym badaniom i analizom znamy funkcję przejścia między badanym gruntem a przyszłym budynkiem, co pozwala efektywnie ocenić ich wpływ na konstrukcję i ludzi.

Komfort wibracyjny

Pomiary w celu oceny komfortu wibracyjnego wykonujemy wszędzie tam, gdzie drgania moga być odczuwalne przez człowieka tj. na stropach lub posadzkach w biurach, mieszkaniach obiektach użyteczności publicznej itp.

Pod precyzyjne urządzenia

Precyzyjne urządzenia badawcze wymagają by poziom drgań w miejscu ich instalacji nie przekraczał dopuszczalnych wartości wibracji podanych przez producenta. Pomiary takie wykonujemy na miejscu instalacji danego urzadzenia.

Drgania wywołane przez urządzenia

Urządzenia montowane w budynkach bądź na dachach wraz z biegiem lat mogą powodować coraz większe drgania. Warto weryfikować czy generowane wibracje nie mają negatywnego wpływu na konstrukcje oraz komfort ludzi.

Drgania wywołane przez człowieka

Lekkie konstrukcje są szczególnie podatne na drgania wywołane chodem czy też inną aktywnością człowieka. Dzięki pomiarom drgań jesteśmy w stanie zweryfikować czy konstrukcja została odpowiednio zaprojektowana, bądż czy zmiana sposobu użytkowania nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowników.

ANALIZY DYNAMICZNE

Ocena wpływu drgań na budynki

Jeśli analizowany budynek spełnia warunki normowe do oceny skalami SWD-I lub SWD-II (PN-B-02170) otrzymane z pomiarów wibrogramy poddajemy analizom tercjowym i porównujemy z wartościami normowymi.

Ocena wpływu drgań na ludzi

Pomiary prowadzone w celu oceny wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach poddajemy analizie tercjowej i porównujemy z dopuszczalnymi wartościami normowymi zgodnie z normą PN-B-02171.

Analizy MES

Jeśli analizowany budynek nie spełnia warunków normowych do oceny skalami SWD-I oraz SWD-II (PN-B-02170) należy wykonać analizy numeryczne, które pozwolą na ocenę wpływu drgań na budynek.

APARATURA POMIAROWA

scadas rs

Zdjęcie z siemens.com 

Laboratorium posiada profesjonalną aparaturę do pomiaru i rejetracji drgań.
Pomiary drgań wykonujemy przy użyciu rejestratora Siemens SCADAS RS wraz z  akcelerometrami wysokiej czułości (10 V/g oraz 1 V/g) firmy PCB Piezotronics.

Dane analizujemy oraz filtrujemy przy użyciu autorskich skryptów przetwarzania sygnałów w języku python.
Analizy tercjowe wraz z oceną wpływu drgań na budynek i ludzi w nim przebywających również wykonujemy przy pomocy autorskich skryptów pisanych w języku python.

analizy tercjowe

Nasze przykładowe Realizacje

analiza dynamiczna

Budynek wysokościowy

Powierzchnia: 57 000 m2
Odległość od metra: 14 m
Liczba kondygnacji podziemnych: 3

analiza dynamiczna

Budynek handlowo - biurowy

Powierzchnia: 125 000 m2
Odległość od metra: 6 m
Liczba kondygnacji podziemnych: 2

analiza dynamiczna

Budynek
biurowy

Powierzchnia: 55 000 m2
Odległość od metra: 35 m
Liczba kondygnacji podziemnych: 2

analiza dynamiczna

Budynek
biurowy

Powierzchnia: 44 900 m2
Odległość od metra: 5 m
Liczba kondygnacji podziemnych: 4

analiza dynamiczna

Budynek
mieszkalny

Powierzchnia: 1 9800 m2
Odległość od metra: nad tunelem
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

analiza dynamiczna

Budynek usługowo
rozrywkowy

Powierzchnia: 1 400 m2
Odległość od metra: 4 m
Liczba kondygnacji podziemnych: 2

KONTAKT

Skontaktuj się z nami! Chętnie porozmawiamy i ustalimy jak możemy pomóc!

Adres

Bydgoszcz 85-840,
ul. Nowotoruńska 8

Telefon

+48 697 106 005

email

drgania@fort.pl