scadas rs

Zdjęcie z siemens.com 

Aparatura pomiarowa

W naszym laboratorium dysponujemy profesjonalną aparaturą do diagnostyki drgań. Pomiary drgań wykonujemy przy użyciu rejestratora Siemens SCADAS RS i oprogramowania Simcenter Testlab Data Aquisition wraz z akcelerometrami wysokiej czułości (10 V/g i 1 V/g) firmy PCB Piezotronics (model trójosiowy 356B18 oraz jednoosiowy 393B12). System akwizycji danych Siemens SCADAS RS charakteryzuje się solidną konstrukcją, odporną na upadki i wibracje oraz działanie niskich i wysokich temperatur. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia jesteśmy w stanie precyzyjnie pozyskiwać dane bez względu na warunki zewnętrzne. Akcelerometry wysokiej czułości firmy PCB Piezotronics wyróżniają się z kolei doskonałymi charakterystykami fazowymi oraz lekką konstrukcją, która minimalizuje efekty dodatkowego obciążenia.                         

ocena wpływu drgań

Do analizy i filtracji danych stosujemy autorskie skrypty przetwarzania sygnałów w języku Python. Analizy tercjowe wraz z oceną wpływu drgań na budynek i przebywających w nim ludzi również wykonujemy przy pomocy własnych skryptów pisanych w języku Python. Dzięki użyciu samodzielnie opracowanych skryptów jesteśmy w stanie przeprowadzić nawet najbardziej skomplikowane analizy drgań. Do obliczeń dynamicznych stosujemy programy wykorzystujące metodę elementów skończonych: LIRA 10 (zestaw narzędzi do numerycznych analiz statycznych i dynamicznych), Autodesk Robot Structural Analysis Professional (narzędzie do obliczeń i analizy konstrukcji budowlanych i inżynierskich) oraz Midas GTS NX (kompleksowy system do analizy zagadnień geotechnicznych i tunelowania).

Analiza danych