Skip to main content

Monitoring drgań
budynków

W ramach prowadzonych usług oferujemy krótkotrwały i długotrwały monitoring drgań obiektów budowlanych. Monitorujemy wpływ drgań przekazywanych na budynek z pogrążania ścianek szczelnych lub pali, prowadzonych prac budowlanych czy też innych działalności generujących drgania i wibracje.
Do monitoringu używamy bezprzewodowych czujników drgań INFRA C22, które wytrzymują nawet do czterech miesięcy bez ładowania baterii. Zapewniamy ocenę drgań na budynki zgodną z polską normą.

Projekt
monitoringu

Najważniejszym dokumentem przy monitoringu drgań budynków jest projekt monitoringu drgań, który określa alarmowe i graniczne wartości drgań. Przy budynkach, które spełniają warunki uproszczonej oceny skalami SWD, graniczne wartości określają poszczególne linie zdefiniowane w normie. W przypadku budynków niespełniających wspomnianych warunków wykonujemy analizy dynamiczne, które pozwalają na określenie alarmowych i granicznych wartości drgań. W przypadku gdy czujniki zarejestrują drgania przekraczające zdefiniowane w projekcie wartości alarmowe, wysyłają wiadomości SMS do zdefiniowanych osób w celu podjęcia niezbędnych działań w celu ochrony budynku przed drganiami.

Call Now Button