Skip to main content

Pomiary drgań
do przejazdu
taboru metra

Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów drgań od przejazdu taboru metra. Są one jednym z elementów do oceny oddziaływań dynamicznych metra na sąsiadującą zabudowę oraz przebywających w niej ludzi. W przypadku budynku projektowanego w pobliżu metra wykonujemy pomiary na gruncie, które później będą stanowiły podstawę do analiz numerycznych MES. Gdy budynek istnieje, pomiar prowadzimy na konstrukcji oraz w budynku. Gdy budynek jest projektowany, a dany odcinek metra jest dopiero w budowie bądź w fazie projektu, dysponujemy bazą danych pomiarowych z okolic metra, którą wykorzystamy do symulacji numerycznych. Do pomiarów drgań od przejazdu taboru metra wykorzystujemy rejestrator Siemens SCADAS RS wraz z akcelerometrami wysokiej czułości (10 V/g oraz 1 V/g) firmy PCB Piezotronics. Późniejszą analizę i filtrację danych przeprowadzamy z zastosowaniem autorskich skryptów w języku Python.

Zagrożenia związane
z eksploatacją metra

Metro jest uważane za jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu miejskiego – nie zanieczyszcza środowiska spalinami i wyciekami produktów ropopochodnych oraz nie emituje nadmiernego hałasu. Po uruchomieniu linii metra jedynym zagrożeniem może być wpływ drgań wywoływanych przejazdami jego pociągów na sąsiednie budynki oraz przebywających w nich ludzi. W przypadku metra płytkiego może towarzyszyć im również hałas materiałowy – wprawione w drgania elementy konstrukcyjne budynku zachowują się wówczas jak membrany głośników i wydają niskie dźwięki. Pomiar drgań od przejazdu taboru metra jest wstępem do analizy, która z kolei stanowi podstawę doboru odpowiednich środków zaradczych mających na celu redukcję negatywnych skutków wibracji. Należą do nich między innymi kontrola stanu szyn i ich szlifowanie oraz stosowanie wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni szynowej.

Call Now Button