Skip to main content

Pomiary drgań od transportu
szynowego

Nasza oferta obejmuje pomiar drgań od transportu szynowego. Eksploatacja linii kolejowych i tramwajowych generuje nie tylko hałas, ale także wibracje. Dochodzą one przez podłoże do budynków, oddziałując na ich konstrukcję, znajdujących się w nich ludzi oraz pracujące w nich urządzenia. Realizowane przez nas pomiary drgań od transportu szynowego (wykonywane zgodnie z normami PN-B-02170 oraz PN-B-02171) umożliwiają zebranie danych stanowiących podstawę do przeprowadzenia oceny wpływu drgań na budynek oraz przebywających w nim ludzi. Wyniki pomiarów prezentujemy w formie sprawozdania.

Operat wibroakustyczny

Operat wibroakustyczny to obszerne opracowanie, które zawiera wszystkie wymagania wibroakustyczne dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Składa się z części wibracyjnej i akustycznej. W zakres naszych usług wchodzi sporządzanie operatów wibroakustycznych we współpracy z zaufanymi pracowniami akustycznymi. Dokumenty tego typu są potrzebne na przykład w sytuacji, gdy dana inwestycja powstaje w pobliżu linii kolejowych. Wówczas konieczne jest uzgodnienie operatu z Polskimi Kolejami Państwowymi. Operaty wibroakustyczne mają indywidualny charakter – każdorazowo wymagają przeprowadzania niezbędnych pomiarów i analiz dla konkretnego przypadku. Zajmujemy się także wykonywaniem operatów wibracyjnych, które zawierają informacje wyłącznie o wpływie drgań na planowaną inwestycję.

Call Now Button