Skip to main content

Pomiary drgań
od ruchu ulicznego

W zakres naszych usług wchodzi pomiar drgań od ruchu ulicznego. Ruch drogowy jest przyczyną wielu niepożądanych zjawisk. Mowa tu nie tylko o uciążliwym hałasie, ale również drganiach, które są przekazywane przez pojazdy na obiekty budowlane znajdujące się w sąsiedztwie jezdni. Wpływają one negatywnie nie tylko na wytrzymałość i trwałość konstrukcji budynków, ale także na przebywających w nich ludzi. Dane uzyskane podczas prowadzonych przez nas pomiarów drgań od ruchu ulicznego mogą być podstawą do przeprowadzenia oceny wpływu wibracji na ludzi oraz konstrukcje budynków. Polega ona na analizie tercjowej otrzymanych wibrogramów i porównaniu ich z wartościami opisanymi w normach PN-B-02170 i PN-B-02171. Efektem naszych działań jest ekspertyza, w oparciu o którą można zaplanować działania mające na celu redukcję negatywnego wpływu drgań od ruchu ulicznego na otoczenie.

Czynniki decydujące
o sile drgań przekazywanych
przez ruch uliczny

Siła drgań powodowanych przez ruch uliczny zależy od wielu czynników. Co oczywiste, pojazdy o dużych rozmiarach generują wyższy poziom drgań niż mniejsze. Najsilniejsze wibracje występują w pobliżu jezdni, po których regularnie poruszają się autobusy, tramwaje czy samochody ciężarowe. Kolejnym czynnikiem jest wiek pojazdów. Nowoczesne autobusy i ciężarówki mają lepsze zawieszenie, które wpływa na bardziej równomierny rozkład ich masy. Przekłada się to na niższy poziom generowanych wibracji. Na siłę drgań od ruchu ulicznego wpływa też szybkość poruszania się pojazdów. Najsilniejsze wibracje występują w sąsiedztwie dróg ekspresowych i autostrad. Największe znaczenie ma stan nawierzchni – w przypadku licznych nierówności i wyrw drgania są zdecydowanie bardziej odczuwalne.

Call Now Button